Předmětem naší činnosti jsou profesionální služby v oblasti lidských zdrojů a personálního řízení.

Své know-how stavíme na více než 10 letých zkušenostech z retailových firem jako je napr. BauMax, OBI, KFC a Kodak.

Klademe důraz na to, aby zaváděné nástroje personálního řízení byly
jednoduché, praktické a dobře použitelné.
Mimo jiné máme osobní zkušenost s následujícími projekty:
  • Nábor a zapracování zaměstnanců při otevírání nových prodejen

  • Systém plánování rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

  • Nastavení talentových programů a individuálních rozvojových plánů

  • Nastavení systému odměňování a benefitů
  • Motivační program na snížení fluktuace


  • Zavádění klíčových ukazatelů pro účely bonusového systému

  • Podpora prodeje prostřednictvím změny postoje prodavačů

  • Zavádění IT systémů v oblasti personálního řízení